Xuất cấp gạo cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xuất cấp gạo cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp hơn 1.180 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, cho 2 tỉnh Yên Bái và Hòa Bình để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tỉnh Yên Bái được hỗ trợ hơn 46 tấn. Tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ hơn 1.140 tấn. UBND các tỉnh đảm bảo sử dụng số gạo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. 

Trước đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quãng Ngãi và Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân chịu thiệt hại do mưa lũ.

VTV

Tin tham khảo