Xét về trung và dài hạn, giá mì cám vẫn có khả năng tăng do lượng trữ kho loại mì này không nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Xét về trung và dài hạn, giá mì cám vẫn có khả năng tăng do lượng trữ kho loại mì này không nhiều

Xét về trung và dài hạn, giá mì cám vẫn có khả năng tăng do lượng trữ kho loại mì này không nhiều, tập trung chủ yếu ở khu vực Hoa Lư và Xa Mát

Do nhiều kho bên Cam bắt đầu cắt kho đưa về nên lượng mì cục về cửa khẩu Chàng Riệc và Xa Mát vẫn tạm thời đủ cho các nhà máy cám cá hoạt động, giữ giá mì cám ổn định. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, giá mì cám vẫn có khả năng tăng do lượng trữ kho loại mì này không nhiều, tập trung chủ yếu ở khu vực Hoa Lư và Xa Mát. Theo ước tính, tổng lượng mì cám trữ từ đầu vụ tại khu vực Đông Nam Bộ còn khoảng 100-120.000 tấn trong khi nhu cầu sử dụng phải cần trên 150.000 tấn cho từ nay đến cuối tháng 1/2018 nên lượng tồn kho vẫn thiếu so với nhu cầu.