Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

Trong tháng đầu năm 2018, thị trường tiêu thụ gạo Việt có nhiều thuận lợi, đặc biệt, giá gạo xuất khẩu của nước ta đang xác lập đỉnh cao mới khi vượt qua cả gạo Thái Lan.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo