Vướng mắc nhập khẩu phân bón tại cảng đã được tháo gỡ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Vướng mắc nhập khẩu phân bón tại cảng đã được tháo gỡ

Theo Cục Hải quan TP.HCM, sau khi đơn vị này báo cáo vướng mắc về việc phân bón nhập khẩu bị vướng tại cảng, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gỡ vướng cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan đã trao đổi với Cục Bảo vệ thực vật và đơn vị này thống nhất với ý kiến của Hải quan, cho phép các doanh nghiệp được thực hiện việc đóng gói phân bón tại khu vực kho, bãi cảng trong khu vực giám sát hải quan mà không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Đồng thời cơ quan này cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chịu trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về nhập khẩu, quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa đối với lô hàng phân bón nhập khẩu và đóng gói của mình.

Trước đó, doanh nghiệp và các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển TP.HCM phản ánh gặp vướng mắc trong nhập khẩu phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ. Theo quy định này, hoạt động đóng gói bao bì phân bón được xem là hoạt động sản xuất phân bón, do đó doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Thực hiện quy định này, các trường hợp phân bón dạng xá nhập khẩu, sau đó đóng bao tại cảng để vận chuyển về kho của doanh nghiệp nhập khẩu bị vướng tại các cảng TP.HCM do doanh nghiệp không thể xin được Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón với địa điểm đóng gói bao bì tại cảng. 

Theo Cục Hải quan TP.HCM, việc phân bón dạng xá nhập khẩu, sau đó đóng bao để vận chuyển về kho của doanh nghiệp là hoạt động bình thường diễn ra từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tránh thất thoát, nên đã báo cáo Tổng cục Hải quan và đề xuất cho doanh nghiệp được đóng gói bao bì tại cảng nếu lô hàng phân bón nhập khẩu đã đủ điều kiện thông quan. 

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, việc các cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét giải quyết vướng mắc này đã giải quyết khó khăn không những cho các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón mà còn cho cả các doanh nghiệp kinh doanh cảng nơi có tàu chở phân bón dạng xá cập cảng.

HQ Online

Tin tham khảo