Vua cá tra lỗ thêm 140 tỷ đồng sau kiểm toán

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Vua cá tra lỗ thêm 140 tỷ đồng sau kiểm toán

Chênh lệch giá vốn bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… sau kiểm toán khiến lỗ ròng của HVG nửa đầu năm tăng lên 172,7 tỷ đồng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí