Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL
 

Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.