Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL
 

Vụ Hè Thu 2018 đã xuống giống được khoảng 90% theo kế hoạch tại ĐBSCL

Tính đến ngày 14/6/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,460 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch ước 120.000 ha với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha.

Tin tham khảo