Vụ 120 tấn mía đường phơi nắng: Hải quan Quảng Nam sẽ kháng cáo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Vụ 120 tấn mía đường phơi nắng: Hải quan Quảng Nam sẽ kháng cáo

Hải quan Quảng Nam đang làm thủ tục kháng cáo quyết định của tòa án. Trong khi đó, doanh nghiệp đang héo mòn vì phải chờ đợi.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí