VRG: Lãi giảm, dù có lợi thế quỹ đất lớn
 

VRG: Lãi giảm, dù có lợi thế quỹ đất lớn

Trước làn sóng chuyển dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam như một trung tâm công nghiệp mới, các doanh nghiệp có khu công nghiệp được hưởng lợi, nhưng không phải công ty nào cũng “đón gió” đi lên.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí