Vinaseed làm gạo sạch
 

Vinaseed làm gạo sạch

Công ty không kỳ vọng ở lợi nhuận từ gạo mà kỳ vọng vào lợi nhuận kép khi chuỗi giá trị lúa gạo được mở rộng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí