Vinachem: Đổi mới công nghệ là nhu cầu cấp thiết
 

Vinachem: Đổi mới công nghệ là nhu cầu cấp thiết

Với việc chú trọng triển khai công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) đã góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.