Việt Nam giảm xuất tôm thẻ sang Trung Quốc do nguồn cung hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Việt Nam giảm xuất tôm thẻ sang Trung Quốc do nguồn cung hạn chế

Trong kỳ 10/01-16/01, Việt Nam không xuất tôm thẻ sang Trung Quốc có thể do nguồn cung tôm thẻ tại khu vực miền Trung và Bắc của Việt Nam đang chủ yếu bán tôm sống tại thị trường nội địa.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.