Việt Nam giảm xuất tôm thẻ sang Trung Quốc do nguồn cung hạn chế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Việt Nam giảm xuất tôm thẻ sang Trung Quốc do nguồn cung hạn chế

Trong kỳ 10/01-16/01, Việt Nam không xuất tôm thẻ sang Trung Quốc có thể do nguồn cung tôm thẻ tại khu vực miền Trung và Bắc của Việt Nam đang chủ yếu bán tôm sống tại thị trường nội địa.

Trong kỳ 10/01-16/01, xuất khẩu tôm vào Trung Quốc đạt 517 tấn giảm 25,7% so với kỳ trước, trong đó xuất qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất đạt 174 tấn.
CT TNHH KD TM tổng hợp Hà Thành là doanh nghiệp xuất khẩu tôm nhiều nhất vào thị trường Trung Quốc với lượng đạt 116 tấn và thu về 2,75 triệu USD.