Việt Nam đã phải tiêu hủy 1,2 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi
 

Việt Nam đã phải tiêu hủy 1,2 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù số lượng lợn bị mắc bệnh chỉ chiếm 4% tổng đàn lợn của cả nước nhưng cho đến nay tốc độ lây lan vẫn rất nhanh...

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí