Việt Nam có 486 nhà máy chế biến điều nhưng chỉ 20% chế biến sâu
 

Việt Nam có 486 nhà máy chế biến điều nhưng chỉ 20% chế biến sâu

Việt Nam hiện có 486 nhà máy chế biến hạt điều, dẫn đầu thế giới về số lượng nhưng xét ở góc độ chuỗi giá trị sâu thì Việt Nam chỉ có 20% nhà máy.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí