Việt Nam chiếm gần 1 nửa nguồn cung cá thịt trắng NK ở Ảrập Xêút

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Việt Nam chiếm gần 1 nửa nguồn cung cá thịt trắng NK ở Ảrập Xêút

Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam hiện đang là nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Ảrập Xêut.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí