Viễn Đông 3, trọng tải 4,1 ngàn tấn lấy gạo Hàn Quốc của Tân Long ở cảng Mỹ Thới
 

Viễn Đông 3, trọng tải 4,1 ngàn tấn lấy gạo Hàn Quốc của Tân Long ở cảng Mỹ Thới

Viễn Đông 3, trọng tải 4,1 ngàn tấn lấy gạo Hàn Quốc của Tân Long ở cảng Mỹ Thới. Hình ảnh AgroMonitor nhận được 7h ngày 2/6/2018.

Tin tham khảo