Viễn Đông 3, trọng tải 4,1 ngàn tấn lấy gạo Hàn Quốc của Tân Long ở cảng Mỹ Thới
 

Viễn Đông 3, trọng tải 4,1 ngàn tấn lấy gạo Hàn Quốc của Tân Long ở cảng Mỹ Thới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí