Vì sao không đưa phân đạm vào diện thuế suất 0%?
 

Vì sao không đưa phân đạm vào diện thuế suất 0%?

Theo Bộ Tài chính, đề xuất áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với mặt hàng phân bón là chưa phù hợp thông lệ quốc tế và quy định của Luật thuế GTGT.

Vừa qua, cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị đưa mặt hàng phân đạm vào đối tượng chịu thuế GTGT nhưng thuế suất bằng 0%.

Trả lời, Bộ Tài chính cho rằng, Luật GTGT quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác. Do vậy, đề xuất áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với mặt hàng phân bón là chưa phù hợp thông lệ quốc tế và quy định của Luật thuế GTGT.

Theo Bộ Tài chính, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Tài nguyên và Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu dự kiến quy định chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất ưu đãi 5%.

Theo phương án này, doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Bộ Tài chính phân tích, do số thuế GTGT đầu ra tính theo mức thuế suất 5% trong khi máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, điện... phục vụ sản xuất phân bón chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% nên những doanh nghiệp này cơ bản được hoàn thuế GTGT.

HQ Online

Tin tham khảo