VHC: Lợi nhuận quý II/2017 giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VHC: Lợi nhuận quý II/2017 giảm mạnh

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), qúy II/2017, Công ty đạt doanh thu 2.353 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo