VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 29/01-02/02/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 29/01-02/02/2018

 

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 637 ngàn tấn, tăng 0,89 % so với 632 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 195 ngàn tấn, giảm 2,99 % so với 201 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu Ấn Độ còn 196 ngàn tấn, giảm 6,22 % so với 209 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu gạo của Pakistan ở mức 102 ngàn tấn, giảm 4,67 % so với 107 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ còn 66 ngàn tấn, tăng 33,4 %  so với 50 ngàn tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu lớn đạt 2,558 triệu tấn, giảm 0,32 % so với 2,596 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu Thái Lan tăng 0,96 % so với năm trước và xuất khẩu của Pakistan tăng 39,22 % so với năm trước. Xuất khẩu của Mỹ giảm 23,42 % so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu Ấn Độ tăng 17,34 % so với năm trước.

http://www.vietfood.org.vn/

Tin tham khảo