VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 15/01-19/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 15/01-19/01/2018

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 625 ngàn tấn, giảm 9,96 % so với 694 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 212 ngàn tấn, giảm 4,07 % so với 221 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu Ấn Độ còn 202 ngàn tấn, giảm 1,94 % so với 206 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu gạo của Pakistan ở mức 105 ngàn tấn, tăng 2,94 % so với 102 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ còn 53 ngàn tấn, giảm 53,6 %  so với 114 ngàn tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu lớn đạt 1,319 triệu tấn, tăng 1,49 % so với 1,299 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu Thái Lan tăng 18,65 % so với năm trước và xuất khẩu của Pakistan tăng 55,87 % so với năm trước. Xuất khẩu của Mỹ tăng 1,65 % so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu Ấn Độ giảm 10,05% so với năm trước.

 

 

http://www.vietfood.org.vn/

 

Tin tham khảo