VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 11/9-15/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 11/9-15/9/2017

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới tăng 14,4% so với tuần trước, tăng 9,45 % so với năm trước.

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 556 ngàn tấn, tăng 14,4 % so với 486 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 152 ngàn tấn, tăng 3,4 % so với 147 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu Ấn Độ đạt 153 ngàn tấn, tăng 2,68 % so với 149 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 35 ngàn tấn, tăng 6,06 % so với 33 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ đạt 65 ngàn tấn, tăng 550 % so với 10 ngàn tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu trong năm nay của 5 nước xuất khẩu lớn tăng 9,45 % so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam. http://www.vietfood.org.vn/tin-tuc/ban-tin-hang-tuan/217-ban-tin-1128-ngay-08092017-den-ngay-14092017.html

Tin tham khảo