VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 06-10/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 06-10/11/2017

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới tăng 0,63% so với tuần trước, tăng 10,38% so với năm trước.

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 606 ngàn tấn, tăng 0,63 % so với 603 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 212 ngàn tấn, tăng 2,41 % so với 207 ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu Ấn Độ đạt 178 ngàn tấn, tăng 13,38 % so với 157  ngàn tấn tuần trước. Xuất khẩu gạo của Pakistan ở mức 38 ngàn tấn, giảm 7,32% so với 41 ngàn tấn vào tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ đạt 39 ngàn tấn, giảm 20,56 % so với 50 ngàn tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu trong năm nay của 5 nước xuất khẩu lớn tăng 10,38 % so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam. http://www.vietfood.org.vn/tin-tuc/ban-tin-hang-tuan/247-ban-tin-1136-ngay-03112017-den-ngay-09112017.html

 

Tin tham khảo