VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 20/04-26/04/2018)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 20/04-26/04/2018)

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 667.000 tấn, giảm 81.000 tấn hay -10,76% so với 748.000 tấn tuần trước. Xuất khẩu của Pakistan và Thái Lan tăng tương ứng 30,23% và 6,39% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tham khảo