VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 15/06-21/06/2018)
 

VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 15/06-21/06/2018)

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 614.000 tấn, giảm 1,98% so với 627.000 tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu lớn là 17,833 triệu tấn, tăng 3,76% so với 17,186 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Tin tham khảo