VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 12/04-18/04/2018)
 

VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 12/04-18/04/2018)

Tuần này xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu lớn tăng 0,97% so với tuần trước. Xuất khẩu của Pakistan và Thái Lan tăng tương ứng 38,55% và 6,66% so với năm trước.

Tin tham khảo