VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 01/06-07/06/2018)
 

VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (tuần 01/06-07/06/2018)

Xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn chốt vào cuối tuần ở mức 818.000 tấn, tăng 29,78% so với 631.000 tấn tuần trước. Lũy kế xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu lớn là 16,592 triệu tấn, tăng 5,96% so với 14,919 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Tin tham khảo