VASEP góp ý dự thảo văn bản về kiểm dịch thú y nguyên liệu thủy sản nhập khẩu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


VASEP góp ý dự thảo văn bản về kiểm dịch thú y nguyên liệu thủy sản nhập khẩu

Ngày 19/9/2017, VASEP đã gửi Công văn số 145/2017/CV-VASEP tới Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) góp ý dự thảo hai văn bản về kiểm dịch thú y nguyên liệu thủy sản nhập khẩu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo