VASEP: Xuất khẩu cá tra sang Malaysia dự báo tăng 30%
 

VASEP: Xuất khẩu cá tra sang Malaysia dự báo tăng 30%

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Malaysia tăng 25%. Trong thời gian tới, VASEP dự báo, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tiếp tục tăng 30%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí