USDA tiếp tục nâng dự báo nhập khẩu Indonesia năm 2018
 

USDA tiếp tục nâng dự báo nhập khẩu Indonesia năm 2018

Báo cáo USDA cho tháng 6/2018 dự báo nhập khẩu gạo Indonesia năm 2018 tiếp tục được điểu chỉnh tăng lên so với dự báo tháng 5. USDA cho rằng nhập khẩu gạo Indonesia năm 2018 sẽ đạt mức 2 triệu tấn chứ không chỉ dừng lại ở mức 1,8 triệu tân như dự báo của tháng 5. Nhập khẩu tăng lên do các giao dịch nhập khẩu G2G của Bulog.

Tin tham khảo