Urea thế giới vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng sau 6 tuần tăng liên tiếp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Urea thế giới vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng sau 6 tuần tăng liên tiếp

Tính đến đầu tháng 7, giá urea đã tăng từ 25-70 USD/tấn so với trung tuần tháng 5/2018.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.