Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 12/06/2018
 

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 12/06/2018

Ngày 12/06/2018, ước tính có khoảng 1050 tấn phân bón nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai, trong đó có khoảng 250 tấn DAP Tường Phong và 800 tấn amoni clorua.

Tin tham khảo