Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 04/06/2018
 

Ước tính lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai ngày 04/06/2018

Đầu tuần này, lượng Amoni Clorua nhập khẩu tăng trong khi giảm nhập khẩu DAP tại cửa khẩu Lào Cai. Ngày 04/06/2018, ước tính có khoảng 1000 tấn phân bón nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai, trong đó có 200-300 tấn DAP và 700 tấn amoni clorua.

Tin tham khảo