Ước tính lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai từ 16/04-19/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ước tính lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai từ 16/04-19/04/2018

Trong tuần từ 16/4-19/4, tại cửa khẩu Lào Cai, hàng nhập khẩu về nhiều hơn. Bình quân lượng hàng về hơn 1000 tấn DAP/ngày và khoảng 500 tấn Amoni Clorua/ngày.

Lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai từ 01/04-10/04/2018, tấn

Cửa khẩu/Cụm cảng

Chủng loại

Lượng, tấn

Cửa khẩu Lào Cai

DAP 60%

1,617

 

DAP 64%

6,502

 

Ammonium Nitrate

2,200

 

MAP

848

 

SA

338

 

Tổng

11,505

Ga Lào Cai

DAP 60%

1,178

 

DAP 64%

3,875

 

SA

1,026

 

MAP

496

 

NPK

248

 

Tổng

6,823

Tổng cộng

 

18,328

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo