Ước tính lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai ngày 20/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Ước tính lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai ngày 20/04/2018

Ngày 20/04 có khoảng 500 tấn phân bón được nhập khẩu

Tại cửa khẩu Lào Cai, ngày 20/04, Việt Nam nhập khẩu khoảng 500 tấn phân DAP và Amoni Clorua. Từ 16-19/04, hàng nhập khẩu về nhiều hơn, bình quân lượng hàng về hơn 1000 tấn DAP/ngày và khoảng 500 tấn Amoni Clorua/ngày.

Ước tính lượng phân bón nhập khẩu tại Lào Cai, tấn

Ngày

Amoni Clorua

DAP 60-64% xanh Tường Phong

DAP Thiên Thìn

20/4

Khoảng 500 tấn

16-19/4

500 tấn/ngày

1000 tấn/ngày

12-13/4

Khoảng 300 tấn/ngày

10-11/4

Khoảng 700 tấn/ngày

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo