Ước tính cung cầu Urea của Ấn Độ từ tháng 6- 8/2018
 

Ước tính cung cầu Urea của Ấn Độ từ tháng 6- 8/2018

Tính đến cuối tháng 5/2018, tồn kho Urea khoảng 1,47 triệu tấn, giảm so với mức 2,1 triệu tấn trong cùng kỳ 2017.

Ước tính cung cầu Urea của Ấn Độ từ tháng 6-8/2018

Chỉ tiêu cung/cầu

Lượng, triệu tấn

Tồn kho đầu kỳ- ngày 01/06/2018

1.47

Sản lượng sản xuất

5.97

Nhập khẩu

0.6

Tổng nguồn cung

8.04

Tiêu thụ nội địa

8.88

Tồn kho cuối kỳ- ngày 31/08/2018

-0.84

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

(Tiêu thụ nội địa: Dựa trên số liệu năm 2017

Sản lượng sản xuất: Dựa trên số liệu sản xuất từ tháng 6-8/2017 và cộng thêm khoảng 10%

Nhập khẩu: khoảng 200.000 tấn/tháng từ Omifco)