Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều theo chủng loại trong 10 tháng đầu năm 2018
 

Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều theo chủng loại trong 10 tháng đầu năm 2018

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2018, hạt điều W320 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu hạt điều của Việt Nam khi đạt trên 133,5 nghìn tấn, chiếm tới 44,1% thị phần. Tiếp đến là hạt điều nhân loại W240 với trên 46 nghìn tấn, chiếm 15,3%. Tiếp theo đó là hạt điều nhân loại WS và LP chiếm tỷ trọng lần lượt là 8,2% và 6,6% tổng thị phần xuất khẩu hạt điều của Việt Nam.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo chủng loại trong 10 tháng đầu năm 2018 (%)


Nguồn: Số liệu hải quan