Tỷ trọng xuất khẩu điều của Việt Nam đi các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tỷ trọng xuất khẩu điều của Việt Nam đi các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6 với khối lượng đạt trên 12,7 nghìn tấn, đưa tổng sản lượng điều nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 vượt con số 53 nghìn tấn chiếm 35,4% thị phần, tương đương giá trị nhập khẩu đạt gần 521 triệu USD. Tiếp đó là thị trường Hà Lan và Trung Quốc với tổng kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu năm 2017 đạt lần lượt là 221,7 triệu USD và 173,4 triệu USD.

Tỷ trọng xuất khẩu điều của Việt Nam đi các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017 (%)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan