Tỷ trọng thị trường xuất khẩu đường lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 6/2015
 

Tỷ trọng thị trường xuất khẩu đường lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 6/2015

Trong tháng 6, Lào là thị trường xuất khẩu đường lớn nhất sang Việt Nam với 1,67 triệu USD, chiếm 51,77% kim ngạch nhập khẩu.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí