Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019

Tương quan giữa nhập khẩu- sản xuất-tồn kho Ure tại Việt Nam từ 1/2018-4/2019, tấn

Ghi chú: Số tồn kho tính theo thời điểm cuối tháng