Tương quan giữa giá Urea thế giới và nhập khẩu Ure của Việt Nam, tháng 1/2017-3/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan giữa giá Urea thế giới và nhập khẩu Ure của Việt Nam, tháng 1/2017-3/2019

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Cập nhật đến ngày 13/3)