Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-9/2017

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-9/2017: Diện tích thả mới trong tháng 2,3 rất ít dẫn tới nguồn cung cá thịt thiếu hụt vào các tháng 8,9,10.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp.