Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-8/2017

Giá cá giống tăng mạnh do nguồn cung ít, diện tích thả nuôi trong tuần cũng chững lại.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp.