Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB đã được thiết lập từ tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB đã được thiết lập từ tuần trước

Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan vẫn giữ giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB, đồng thời giá bán nội địa cũng duy trì ở mức 13,8 baht/kg. Tính từ đầu năm đến nay, chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan chỉ tăng 20 USD/tấn, trong khi so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng lên tới 100 USD/tấn FOB, từ giá 435 USD/tấn vào đầu tháng 01/2018 lên 535 USD/tấn vào tuần cuối tháng 3/2018.

Chào giá xuất khẩu sắn lát của Thái Lan năm 2018-2019 (USD/tấn FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp