Tuần 8/3-14/3: Tiêu thụ thịt gà cải thiện đẩy giá gà trắng tại miền Bắc tăng khá so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 8/3-14/3: Tiêu thụ thịt gà cải thiện đẩy giá gà trắng tại miền Bắc tăng khá so với tuần trước

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 2 tháng 03/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo