Tuần 7/6-13/6/2019: Giá heo hơi tại các miền tiếp tục có xu hướng nhích tăng thêm trong đầu tuần qua