Tuần 5/4-11/4/2019: Nguồn cung gà màu từ các công ty lớn ra thị trường giảm đẩy giá gà giao dịch tại thị trường miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh tăng trong tuần qua
 

Tuần 5/4-11/4/2019: Nguồn cung gà màu từ các công ty lớn ra thị trường giảm đẩy giá gà giao dịch tại thị trường miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh tăng trong tuần qua

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 2 tháng 04/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor