Tuần 5/10-11/10: Tại thị trường miền Bắc, sau 2 lần điều chỉnh giảm, giá heo hơi về mức 50,000 đồng/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 5/10-11/10: Tại thị trường miền Bắc, sau 2 lần điều chỉnh giảm, giá heo hơi về mức 50,000 đồng/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.