Tuần 4/1-10/1: Giá gà màu tại cả 2 miền đồng loạt có điều chỉnh giảm trong nửa cuối tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 4/1-10/1: Giá gà màu tại cả 2 miền đồng loạt có điều chỉnh giảm trong nửa cuối tuần qua

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 2 tháng 01/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor