Tuần 31/5-6/6/2019: Nguồn cung gà ra thị trường giai đoạn này không nhiều đẩy giá gà tại miền Nam liến tiếp có điều chỉnh tăng trong nửa đầu tuần qua
 

Tuần 31/5-6/6/2019: Nguồn cung gà ra thị trường giai đoạn này không nhiều đẩy giá gà tại miền Nam liến tiếp có điều chỉnh tăng trong nửa đầu tuần qua

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 1 tháng 06/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tin tham khảo