Tuần 31/08-06/09: Nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tốt hơn trong khi nguồn cung lại giảm khiến giá heo dân tại thị trường miền Bắc nhích tăng nhẹ trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 31/08-06/09: Nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tốt hơn trong khi nguồn cung lại giảm khiến giá heo dân tại thị trường miền Bắc nhích tăng nhẹ trở lại

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2018(đồng/kg)