Tuần 3/5-9/5/2019: Đồng Nai chính thức công bố có dịch tả châu Phi kéo cả giá heo hơi đồng loạt có điều chỉnh giảm
 

Tuần 3/5-9/5/2019: Đồng Nai chính thức công bố có dịch tả châu Phi kéo cả giá heo hơi đồng loạt có điều chỉnh giảm

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình năm 2017-2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor